ŠPELA TUŠEK

povezovalka timov in imago terapevtka

Za podjetja

Za kakovostno in uspešno poslovno življenje

Skoraj ni kolektiva brez težav. Prihaja do trenj, pomanjkanja sodelovanja. Ljudje dajejo odpovedi, so utrujeni in ne pokažejo vseh svojih potencialov.

Dogaja se, da so sestanki naporni in neučinkoviti. Vsi se trudite, a stvari se ne odvijajo tako, kot bi si želeli.

Vse je mogoče rešiti. Pomagam vam, da se težav lotimo na pravi način in na pravem koncu.

Kajti pogosto se izkaže, da so vidne težave le posledica, ne pa sam vzrok.

Moj pristop je vedno individualen, poglobljeno se posvetim težavam v vašem kolektivu. Po spoznavem sestanku naredimo akcijski načrt, kako jih bomo rešili. Skupaj ocenjujemo rezultate in določamo naslednje korake.

Kako poteka delo?

1. Uvodni sestanek
Z vodstvom ali kadrovsko službo ugotovimo, kje je problem, kaj želite rešiti, kam želite priti.
2. Načrt
Na kakšen način bomo dosegli cilj: sestanki s timi, supervizijska srečanja za strokovne time ali posameznike, delavnice za določene time, coachingi, mogoče izobraževanje na določeno temo.
3. Rezultati
Z vodstvenim timom, konkretnim delovnim timom in posamezniki delamo vzporedno. Vmes se z naročnikom srečujemo in skupaj načrtujemo nadaljnje korake.

Podjetjem pomagam reševati težave že od leta 2010. Do učinkovitejšega dela pomagam tako velikim kot malim podjetjem.

Glede na težave v kolektivu skupaj določimo nabor pristopov k njihovemu reševanju. Običajno gre za skupek več spodaj naštetih možnosti.

1.1 Delavnice po meri
Delavnice so investicija v večjo povezanost kolektiva, boljše delovno okolje in posledično boljše rezultate. Po spoznavnem sestanku pripravim delavnico po meri (eno- ali dvodnevno), ki naslavlja in pomaga rešiti težave ali konflikte v podjetju. Navajam nekaj konkretnih primerov izvedenih delavnic. O najboljši delavnici za vas se dogovorimo, ko vas spoznam:
Konstruktivno dajanje povratnih informacij
Vodenje letnih razgovorov
Kako reči ne (postavljanje meja)
Soočanje s stresom na delovnem mestu
Vzpostavljanje zdravih odnosov v delovnem okolju
Posel in čustva
Delo z zahtevnimi strankami
1.2 Coaching za vodje

Vodje ste vsak dan pred novimi izzivi, trudite se za doseganje vedno novih ciljev in ste priča nerazumljenim odporom.

Da zmorete naporen tempo, je dobro, da krepite svojo osebnost. Kajti dober vodja zna najprej voditi sebe, šele nato lahko vodi druge.

Coaching je strukturiran proces, ki vas vodi k doseganju zastavljenih ciljev. Omogoča prostor in čas za stik s sabo in neznanimi dinamikami.

1.3 Supervizijska skupinska srečanja

Vodstveni delavci in tudi zaposleni, ki so vsak dan v stiku s strankami, se srečujejo s čustvenimi, psihološkimi, etičnimi, vzgojnimi in strokovnimi dilemami.

Na strokovno vodenih supervizijskih srečanjih izpostavljamo probleme, se soočamo s težkimi temami in strukturirano iščemo rešitve ter si postavimo cilje.

Udeleženci s skupinskim delom, delom v parih in na sebi pridobivajo teoretična spoznanja in praktične veščine, ki jim pomagajo pri vsakodnevnem delu.

Supervizijsko srečanje traja 4–5 ur in ga je priporočljivo izvajati 1- do 2-krat na mesec vsaj eno leto.

1.4 Povezovanje in rast timov

Povezani timi odlično funkcionirajo in dosegajo vrhunske rezultate, saj se osredotočajo na delo, ne pa na vse drugo.

Timov ne morete vzpostaviti sami, saj ste njihov del. Potrebujete zunanjega strokovnjaka.

Se v vašem podjetju s timi še niste ukvarjali?

Potem je skrajni čas, da to storite. Škoda je vsakega zamujenega dne,

ko nimate urejenih odnosov,
ko nimate motiviranih zaposlenih,
ko ne delujete optimalno.

Predstavljajte si zaposlene, ki so ustvarjalni, predani, motivirani, med sabo povezani in čutijo pripadnost podjetju.

To so lahko vaši sodelavci!